Close

Adatvédelmi Szabályzat

I. ADATVÉDELEM

Kérjük, hogy az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mert az itt található adatvédelmi információkat az ACPM IT Kft. (a továbbiakban ACPM IT), mint adatkezelő minden olyan esetben alkalmazza, amikor Ön az ACPM IT weboldalán keresztül olyan szolgáltatást vesz igénybe, amelyhez a személyes adatainak megadása szükséges. A személyes adatait Ön önkéntesen szolgáltatja. Amennyiben Ön a korábban igénybe vett szolgáltatást nem kívánja tovább igénybe venni, biztosítjuk a szolgáltatás igénybevétele megszüntetésének lehetőségét. Az Ön által szolgáltatott személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk, amelyre Ön azt szolgáltatta. A személyes adatait a szolgáltatások megrendelésének teljesítésével kapcsolatos kötelezettségek esetét kivéve – a jogszabály, vagy jogerős bírósági, illetve hatósági határozat általi kötelezés esetét kivéve – harmadik személynek nem adjuk ki, azokat kizárólag az ACPM IT-n belül kezeljük.

I.1. Általános tudnivalók

A személyes adatokat a jogszabályokkal összhangban, tisztességes módon kezeljük. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmakat az adatvédelmi tárgyú uniós és magyar jogszabályok rendelkezéseivel összhangban alkalmazzuk. 

Az ACPM IT tiszteletben tartja és védi azoknak a személyes adatait is, akik weboldalán keresztül kapcsolatba kerülnek vele. Az ACPM IT által végzett adatkezelésre különösen az alábbi jogszabályok az irányadóak: 

 • Magyarország Alaptörvénye VI. cikkének (2) és (3) bekezdései (személyes adatok védelméhez fűződő jog) 
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; GDPR) 
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
 • évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről 
 • évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről 
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 
 • XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 

Az ACPM IT komolyan veszi az Ön személyes adatainak védelmét. 

Szolgáltatásainkat folyamatosan fejlesztjük, ennek keretén belül frissítjük holnapunkat, illetve telepítünk új technológiákat, amik szükségessé tehetik ezen adatvédelmi elvek módosítását. Ezért azt javasoljuk, hogy rendszeresen kövesse az adatvédelmi tájékoztatónkat. 

I.2. Kiadó

A www.acpmit.com honlap kiadója az ACPM IT.

I.3. Adatkezelési alapelvek az www.acpmit.com oldal adatkezelése során 

1.3.1. Kezelt adatok köre

Az Adatkezelő az oldalhoz kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, email cím, IP cím, utolsó belépés időpontja.

Függetlenül a fentebb leírtaktól, előfordulhat, hogy az üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató (WordPress, Google), az Adatkezelő tájékoztatása nélkül az oldalon adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek.

1.3.2. A cookie-k használata, az adatkezelés célja, jogalapja

Az oldal cookie-kat, a felhasználhatóságot segítő informatikai adatokat használ az alábbi célokból:

 • a látogató igényeihez igazított tartalom megjelenésének segítésére,
 • az alapvető böngészési funkciók ellátására,
 • hirdetések testreszabásának elősegítésére,
 • a felhasználó által generált tartalmak (pl. hozzászólások) közzétételéhez tárhely biztosítására,
 • a felhasználók egymás általi azonosításának biztosítására, egymással folytatott kommunikációjuk lehetővé tételére,
 • látogatottsági statisztikák elkészítésére

A cookie-kban nem tárolunk személyes azonosításra alkalmas adatokat.

Az oldal működéséhez feltétlenül szükséges cookie-k, valamint az anonim látogatottsági statisztikákat támogató sütik már az első látogatás során betöltődnek. Ezt a látogató nem tudja befolyásolni.

A felhasználói élmény növelése és a marketing tevékenység érdekében alkalmazott sütik csak a cookie értesítő „dobozban” az érintett által megadható, önkéntes hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont] után töltődnek be. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható a böngésző vagy az oldal láblécében található hivatkozás segítségével, vagy a “cookieconsent_status” törlésével.

Abban az esetben, ha elfogadta a cookie tájékoztatót, a tájékoztató mindaddig nem jelenik meg újra, ameddig a böngésző vagy az oldal láblécében található hivatkozás segítségével nem törli a “cookieconsent_status” cookie-t.

Amennyiben úgy döntene, hogy korlátozná, blokkolná vagy törölné az oldal által alkalmazott cookie-kat, akkor ezt a böngészője segítségével megteheti. Mivel minden böngésző különböző, a cookie-kkal kapcsolatos beállítások megváltoztatásáról tájékozódjon az Ön által használt program Súgó menüjében (vagy mobiltelefonjának használati útmutatójából). Az oldal által alkalmazott cookie-k blokkolása, törlése egyben a személyes adatok törlődését is jelenti. Az oldal által alkalmazott cookie-k blokkolása, törlése egyben a személyes adatok törlődését is jelenti.

Analytics Cookie

Az oldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere cookie-kat tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi az oldal látogatottságát, segítve ezzel az oldal fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében.

A cookie-ban rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

ReCAPTCHA Cookie(s)

A Google ReCAPTCHA célja, hogy megkülönböztesse a hús-vér felhasználóinkat a számítógépes programoktól, botoktól és egyéb automatizált, rosszindulatú támadóktól. A Google ReCAPTCHA ennek érdekében sütiket helyez el az Ön eszközén, ezek segítségével pedig algoritmusok által ellenőrzi és kategorizálja az oldal felhasználóit, megelőzve ezzel a cégünk részére küldött spam üzeneteket és egyéb visszaéléseket. További információk a Google weboldalán: https://developers.google.com/recaptcha/docs/faq

Célzott vagy reklám cookie

Annak érdekében, hogy az érdeklődési körnek leginkább megfelelő marketinginformációkkal tudjuk ellátni látogatóinkat, személyre szabott, azaz célzott vagy reklám cookie-kat is használhatunk, amihez azonban az Ön kifejezett beleegyezése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont] szükséges, melyet az adott webes felületen megjelenő külön szövegdobozban a megfelelő gombra történő kattintással adhat meg.

Harmadik féltől származó cookie

Oldalunkon időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, mely néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem mi felügyelünk, így értelemszerűen nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat.

I.4. Személyes adatok továbbadása harmadik fél részére 

A www.acpmit.com honlap látogatóiról a protokollfájlban rögzített adatokat csak abban az esetben adjuk tovább harmadik félnek, ha a törvények vagy bírósági határozat arra kötelezi az ACPM IT-t illetve, ha egy a www.acpmit.com internet infrastruktúráját érő támadással kapcsolatos büntetőeljárás vagy jogkövetés szükségessé teszi. Az adattovábbításra az EC-Council tanfolyamok vonatkozásában az International Council of Electronic Commerce Consultants (EC-Council) felé történik annak érdekében, hogy az online megrendelések teljesülhessenek. Az adatok egyéb üzleti vagy nem üzleti célú továbbadása nem lehetséges. 

Az információs anyagok és/vagy hírlevél rendelése során az Öntől beérkező személyes adatokat csak az ACPM IT-n belül használjuk fel. Ezeket nem adjuk tovább harmadik félnek az Ön kifejezett belelegyezése nélkül.

I.5. Cookie kezelés 

A www.acpmit.com oldalon nyújtott szolgáltatás javítása érdekében cookie-kat, vagyis sütiket használunk. Ezek a személyes azonosításra nem alkalmasak, pusztán a munkamenet statisztikai azonosítására szolgálnak. Amennyiben ezzel Ön nem ért egyet, lehetősége van a böngészőbeállítások között letiltani a sütiket. Amennyiben ezt megteszi, előfordulhat, hogy az oldalunk hibásan vagy nem teljesen jelenik meg. 

I.6. Anonim statisztikai adatok gyűjtése

Az ACPM IT a weboldal megtekintése során a böngészési viselkedési adatok mérése céljából anonim adatgyűjtést végez a HotJar Ltd. (www.hotjar.com) szolgáltatásával. A Hotjart a jobb felhasználói élmény és szolgáltatás biztosítása céljából, valamint a műszaki problémák diagnosztizálása és a felhasználói trendek elemzése céljából alkalmazzuk. A legfontosabb, hogy a szolgáltatás révén javítható a weboldal funkcionalitása, így felhasználóbarátabbá, értékesebbé és könnyebben használhatóvá válik a végfelhasználók számára.

I.7. A www.acpmit.com oldalon kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja és időtartama 

Az adatkezelő megnevezése: 

ACPM IT Tanácsadó Kft.

Az adatok forrása:

Regisztráció, szolgáltatások igénybevétele, hírlevélre, információs anyagokra történő feliratkozás, kapcsolati űrlap. 

Az adatkezelés célja:

Kapcsolattartás, az igénybe vett szolgáltatásokkal összefüggő kötelező tájékoztatások, információs anyagok, hírlevelek küldése

Az adatkezelés jogalapja:

A kapcsolattartás azon eseteiben, amely hírleveleknek, információs anyagoknak a regisztráltak részére a megadott kapcsolattartón keresztül történő megküldését jelenti, az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]. 

Az adatkezelés időtartama: 

Az adatkezelés mindenkori megkezdésétől 2027.12.31-ig tartó időtartam (illetőleg a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében annak visszavonásáig). 

A tényleges adatkezelés helye:

1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.

Az adatkezelés automatizáltsága: 

Gépi.

Az adatok törlési határideje: 

Az adatkezelés időtartamának utolsó napja, egyébiránt a kapcsolattartás azon eseteiben, amely hírleveleknek, információs anyagoknak a regisztráltak részére a megadott kapcsolattartón keresztül történő megküldését jelenti, az érintett önkéntes törlési kérelme utáni 30. nap. 

Az érintettek köre:

Regisztráltak, szolgáltatást igénybe vevők, hírlevélre, információs anyagokra feliratkozottak.

Kezelt adatok köre: 

név, beosztás és cégnév (amennyiben az alapján természetes személy azonosítható), e-mail cím (amennyiben az alapján természetes személy azonosítható), telefonszám (amennyiben az alapján természetes személy azonosítható).

I.8. Adattovábbítás EC-Council tanfolyamok vonatkozásában

Amennyiben EC-Council tanfolyam megrendelésre kerül, az érintett személyes adatai az EC-Council International Ltd. részére kerülnek továbbításra. Ennek vonatkozásában a kapcsolódó Adatvédelmi Szabályzat a https://www.eccouncil.org/privacy-statement/ oldalon megtekinthető.

I.9. Az adatkezelő adatai, elérhetősége  

Név: ACPM IT Kft.
Cím: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei (e-mail): adatvedelem@acpmit.com 

I.10. Más szolgáltatók honlapjaira vezető linkek

Honlapunk más szolgáltatók vagy partnerek honlapjaira vezető linkeket is tartalmaz. Nincs befolyásunk arra, hogy ezen szolgáltatók és partnerek betartják-e az adatvédelemre vonatkozó szabályokat, így az ACPM IT az azokkal kapcsolatos bármilyen felelősségét kifejezetten kizárja. 

I.11. Jogorvoslati lehetőség 

Érintetti jogok

Amennyiben az ACPM IT az adatvédelmi elveinek nem megfelelően járna el, az érintettek jogorvoslattal élhetnek a következő törvények rendelkezései szerint:

 • 2016/679 (EU) rendelet (GDPR),
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, és
 • az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről. 

Az érintett az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, valamint megilleti a személyes adataihoz való hozzáférés joga, kérheti a személyes adatainak helyesbítését, illetőleg törlését, jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, megilleti az adathordozhatósághoz való jog a GDPR-ban meghatározottak szerint.  

Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az ACPM IT a személyes adatok megszerzésének időpontjában tájékoztatást ad különösen az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az ACPM IT írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő érintett a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az ACPM IT, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre – a kért tájékoztatás jellegéhez és terjedelméhez igazodó – észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.  

Adatok törlése és helyesbítése, tiltakozás az adatok kezelése ellen

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, az adatkezelés célja megszűnt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte. 

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről, vagy az adatkezelés korlátozásáról az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akikkel, illetve amellyel a személyes adatot korábban közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az ACPM IT tájékoztatja e címzettekről. 

Az érintett a 2016/679 (EU) rendelet (GDPR) figyelembevételével, adott esetben tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen (amennyiben azok nem az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak). 

Panaszok, kérelmek, jogorvoslat elintézése

Az ACPM IT indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható  

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t. 

Jogorvoslattal, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:  

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: https://naih.hu 

Az érintett, ha megítélése szerint az ACPM IT, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

I.12. Jövőbeli módosításokkal kapcsolatos tájékoztatás 

Az ACPM IT fenntartja a jogot, hogy a ~ dokumentumot később megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások változnak, azok köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az erre vonatkozó tájékoztatást az ACPM IT a www.acpmit.com oldalon teszi közzé. 

II. JOGI NYILATKOZAT

A honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat vagy más írott anyagokat az ACPM IT kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé, azok nem minősülnek jognyilatkozatnak, hivatalos üzleti ajánlatnak vagy más joghatást kiváltó kinyilatkoztatásnak. Az ACPM IT fenntartja a jogot, hogy weboldalát bármikor egyoldalúan módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse. Az ACPM IT – ha jogszabály másként nem rendelkezik – nem vállal semmilyen természetű felelősséget a megjelenő weboldalai pontosságáért, megbízhatóságáért, aktualitásárért vagy tartalmára vonatkozóan. Nem garantálja továbbá, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. 

A weboldal, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete, teljes jel és jelzéskészlete, arculati elemei az ACPM IT szerzői jogvédelme alá esnek. Az ACPM IT előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit, illetve bármely jelét, jelzését és arculati elemét, ezek részleteit, vagy kombinációit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. Kifejezetten tilos továbbá az előbbiekhez hasonló olyan jelet, jelzést, vagy arculati elemet létrehozni, amely alkalmas lehet harmadik személyek megtévesztésére, vagy összetéveszthetőséget idézheti elő.